AAR 6-7 สิงหาคม : KM TL สบช.

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

AAR : 

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับโอกาสร่วมงานกับสถาบันพระบรมราชนก หรือ สบช. เชิญไปจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด KM และ Transformative Learning ให้กับคณาจารณ์ทางการพยาบาลและสาธารณสุขจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศในเครือ สบช.

ตลอดการทำงานได้เกิดการสะท้อนคิดในตนเองหลายประเด็น

และได้มีเวลานั่งเขียนถอดบทเรียน

ภาพคุ้นตา

ที่ได้เห็นทุกครั้งของการได้อยู่ร่วมงานกับท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ คือ ท่านจะทำงานอยู่ตลอดเวลา Anywhere Anytime ประโยคหนึ่งที่ผุดขึ้นมาคือ ท่านทำให้ดู ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ทุกครั้งส่วนตัวก็จะเกิดแรงบันดาลใจ ได้คุยกันกับ .ดร.เพลินตา (ท่านอาจารย์จอย) ว่าเพียงได้นั่งฟังท่านแรงบันดาลใจก็เกิดขึ้นมากมาย

คำถามที่ท่านถามทำให้คิดต่อ

ท่านถามว่าปุ๋มนำ TL PLC หรือ COP ไปทำที่ไหนบ้างในตอนนั้นตอบท่านไปว่า ทำในการจัดกระบวนการ R2R โดยใช้ R2R เป็นตัวเดินเรื่อง แต่ก็กลับมาครุ่นคิดต่อว่า น่าจะมีการขยายผลต่อให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ปิ๊งแว้ป ต่อหลายเรื่อง เช่น ตอนนี้เกิดไอเดียนำ TL ไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยและญาติ แทนการสอนสุขศึกษาหรือการบอกความรู้แบบทั่วๆ ไป ตอนนี้ขายฝันให้กับ ศอ.4 (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) ร่วมสานฝันต่อ และสนใจจะหาพื้นที่ทดสอบความคิดและจินตนาการในโรงเรียนพ่อแม่ ตามโรงพยาบาลต่างๆ... หรืออีกหลายแห่งที่น่าสนใจ

พลังของคณาจารย์และหัวใจของความเป็นครู

อาจารย์พยาบาล หรือครูพยาบาลมีพลังของการเป็นผู้ให้สูงมาก พลิก Mindset นิดหน่อยอาจารย์ก็สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเบิกบานในการบ่มเพาะสอนสั่งนักเรียนพยาบาลออกมารับใช้สังคมได้ สองวันที่ทำงานร่วมกันถ้ามีเครื่องดักจับความรู้และความสุข ก็คงจะเก็บใส่ภาชนะได้อยู่มากพอสมควร

วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู

เป็นคำพูดที่สะเทือนโลกแห่งจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อให้ภาพชัดนั่นก็คือ R2R to Transformation และต้องเป็นการทำวิจัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้มุ่งเป้าเพียงแค่อยากตีพิมพ์ เพื่อขอผลงาน หรือยกระดับวิทยฐานะเท่านั้น ถ้าครูสนุกกับการทำสิ่งนี้ความเจริญงอกงามจะปรากฏอย่างมากมาย เห็นปัญหาและอุปสรรคเป็นพลัง

ทุกครั้งของการไปทำกระบวน

จะเกิด Inspiration เสมอ ยิ่งทำงานยิ่งเกิดแรงบันดาลใจยิ่งเกิดอาการปิ๊งแว้ป และไอเดียในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการเกิดพลังชีวิตมากมาย ซึ่งเป็นพลังที่หนุนให้เราเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้มากมาย

ท้ายที่สุด

เกิดการตระหนักรู้ว่าควรกลับมาเขียนบันทึกใน Gotoknow.org

08-08-61


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)