วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่

26 มิถุนายน 2561
วันนี้วันที่สหประชาชาติกำหนดให้รณรงค์ยาเสพติดโลก
คนเรามักเสพติดอะไรสักอย่าง เช่นลาภยศ  สรรเสริญ สุข
เมื่อไม่ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล  ยาเสพติดเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่มนุษย์นำมาใช้ล่อเพื่อนร่วมโลกที่หลงมัวเมา มีระบาด
ทั่วไปทุกระดับสังคม ไฮโซ จนพวกเร่ร่อน  ยานี้ทำลาย
และเปลี่ยนคนเป็นอีกคน เหมือนไม่ใช่คน เมื่อติดแล้ว
อาการควบคุมสติตนเองไม่มี  เห็นผิดเป็นชอบไปหมด

วันนี้เป็นสำคัญอีกอย่างคือเป็นวันสุนทรภู่ 
ประวัติท่านเคยตกเป็นทาสน้ำเมาเช่นกัน
ดังคำกลอนท่านว่า
ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง                 มีคันโพงผูกสายใว้ปลายเสา
โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา                 ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย
ทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จ                  สรรเพชรโพธิญาณประมาณหมาย
ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย                        ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก้อเกินไป
ไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารัก                       สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก้อหายไป                  แต่เมาใจนี้ประจำทุกคำคืน

ขึ้นชื่อว่าสิ่งเสพติดนั้น ยิ่งเสพยิ่งติด สำคัญที่จิตใจหากไม่ไปมัวเมา
ตั้งสติ คิดรอบคอบก่อนจะทำอะไร  ไม่คึกคะนอง ไม่วู่วาม รู้ผิดชอบชั่วดี
คงไม่ต้องตกเป็นทาสของใคร  หรือสิ่งใดๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมของนางจันเทวีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดของครูภาษาไทยครับ แต่ยังสงสัย ความรักเข้าข่าย ยาเสพติดหรือเปล่าครับ อิอิ