หิ่งห้อยในกล่อง กลายเป็นหนอน

http://gotoknow.org/file/beebooks/Sunset.jpg