โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บทบาทหน้าที่


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (Sub – district Health Promoting Hospital) เป็นสถานพยาบาลประจำตำบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถ ระดับปฐมภูมิ (Primary care) ได้รับการยกฐานะจากสถานีอนามัย หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อปี พ.ศ.2552 ซึ่งอนุมัติงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี พ.ศ.2555 เพื่อยกระดับสถานีอนามัย หรือศูนย์สุขภาพชุมชน ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

การบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการให้บริการสาธารณสุขที่หลากหลาย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค โดยเกือบทั้งหมดจะไม่รับผู้ป่วยใน และไม่มีแพทย์ทำงานอยู่ประจำ แต่จะอาศัยความร่วมมือกัน กับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน

บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานเร่งด่วนตามนโยบาย

     กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 • งานควบคุมและพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
 • งานสนับสนุนและปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
 • งานพัฒนาบุคลากร
 • งานนิเทศงาน
 • งานสุขภาพภาคประชาชน

         กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

 • งานดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
 • งานดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข

       กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

2.พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

     กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค

 • ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 • งานรักษาพยาบาล
 • งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 • งานสุขภาพจิต
 • งานอนามัยแม่และเด็ก
 • งานแพทย์แผนไทย
 • งานผู้สูงอายุ
 • งานผู้พิการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3.เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

     งานบริหาร

 • งานพัสดุ ครุภัณฑ์

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

 • งานระบาดวิทยา

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

 • งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทั่วไป
 • งานอนามัยโรงเรียน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

 • งานกำกับ ตรวจสอบ ร้านอาหาร/ร้านขายของชำ
 • งานประสานรัฐ/ท้องถิ่น
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4.นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 • งานแผนงาน
 • งานประเมินผล
 • งานข้อมูลข่าวสาร
 • งานพัฒนาคุณภาพบริการ

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 • งานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 • งานสุขศึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • งานสร้างสุขภาพ
 • งานวิจัย

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 • งานประกันสังคม
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

5.พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 • งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • งานรักษาพยาบาล
 • งานโภชนาการ
 • งานป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย
 • งานรักษาพยาบาล
 • งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป โรคเอดส์ และกามโรค วัณโรค

6.เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

งานบริหารทั่วไป

 • งานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 • งานลงทะเบียนบัตร
 • งานตรวจสอบสิทธิบัตร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

7.พนักงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 • งานลงทะเบียนบัตร
 • งานตรวจสอบสิทธิบัตร

      กลุ่มงานทั่วไป

 • งานรักษาความสะอาดภายใน และภายนอกอาคาร
 •  งานธุรการ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


หมายเลขบันทึก: 648397เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2018 14:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2018 23:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี