วันที่ 2 ของงานมหกรรมทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ weblogซึ่งการเริ่มต้นการใช้งานไม่ยุ่งยากน่าสนใจมากแต่เนื่องจากการใช้งานยังขาดความชำนาญท่านใดมีคำแนะนำเชิญส่งมาได้ค่ะ