วิสาขา : วันสันติสุขแห่งโลก


ขอสาธุวันทาวิสาขะ

วันแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงศรี

วันแห่งการสร้างสมบารมี

เป็นวันที่มีองค์พระทรงธรรม

 

วันประสูติกษัตริย์สิทธัตถะ

เพื่อที่จะมาโปรดปวงสัตว์ส่ำ

มาเพื่อจะประกาศสัจธรรม

เพื่อก้าวนำปวงชนพ้นทุกข์ใจ

 

วันแห่งการตรัสรู้อริยสัจ

ปรมัตถธรรมนำสมัย

ดับนิโรธอริยมรรคสมุทัย

กระจ่างในหทัยงามพ้นลำเค็ญ

 

วันปรินิพพานอันผุดผ่อง

กิเลสผองแพ้พ่ายชี้ให้เห็น

เป็นมนุษย์สุดดีที่บำเพ็ญ

จงอย่าเว้นเน้นทางการสร้างบุญ

 

สู่เส้นทางอนุพุทธสุดประเสริฐ

หนทางเลิศเกิดธรรมมานำหนุน

ตามรอยทางบริสุทธิ์พุทธคุณ

เป็นต้นทุนวิธีอันดีงาม

 

ทางแห่งทานศีลธรรมภาวนา

เสริมคุณค่านำเราจนก้าวข้าม

พ้นทุกข์ด้วยศรัทธาพยายาม

ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดา

 

โสภณ เปียสนิท

วิสาขาบูชา พค 2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

647621

เขียน

25 May 2018 @ 10:49
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก