ประวัติบ้านค้อทอง

ประวัติบ้านค้อทอง

 

 (คัดลอกจาก ภาคนิพนธ์การทอผ้าโสร่งไหม ของราตรี  บุญยืด)

          บ้านค้อทอง เป็นหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  เดิมบ้านค้อมทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งในปัจจุบันนี้  สาเหตุของการอพยพโยกย้ายบ้านเรือนลงมาทางใต้  เพราะอาณาเขตบริเวณที่ตั้งเดิมแคบไม่เหมาะต่อการขยายบ้านเรือนให้กว้างขวางออกไป  และสภาพเดิมยังอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำทำมาหากิน  

          อีกสาเหตุ  ณัฐพงศ์  มั่นคงกล่าวว่า " บ้านค้อฮ้าง สมัยนั้นมีตำนานว่ามีพ่อใหญ่หนึ่งไทบ้านโกช่างตีหม้อขนหม้อใส่เกวียนมาขาย มาฮอดบ้านค้องัวเกวียนลาวผัดถืกลักลาวได้ลากเกวียนเมือบ้าน จากนั้นมาลาวเคียดหลายเลยไปเฮียนมนต์ฮ่าก้อมมาถิ่มลงในส่างบ้านค้อกินน้ำนั้นกะเลยเกิดป่วยตายลงหลายเลยย้ายหนี "

ภาพที่ 1 แม่น้ำชี เป็นอีกแหล่งน้ำสำคัญที่ไหลผ่านชุมชนบ้านค้อทอง  ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

(ที่มา : https://www.google.co.th/maps/... )

           ดังนั้นจึงได้อพยพบ้านเรือนถอยร่นลงมาทางใต้  ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านในปัจจุบันนี้  แต่ก่อนที่จะมาเป็นบ้านค้อทอง  เดิมเรียกบ้านค้อคำไหล และบ้านกุดผักตบ  ผลสุดท้ายก็ได้เรียกว่าบ้านค้อทองสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้  สัญลักษณ์ของหมู่บ้านจะมีต้นค้อและต้นทองปลูกไว้ที่ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายทางดาวเทียมของกุดผักตบ  เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนบ้านค้อทอง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน

(ที่มา : https://www.google.co.th/maps/... )

          ปัจจุบันบ้านค้อทองแบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 และหมู่ 4 ในหมู่บ้านมีประมาณ 220 ครัวเรือน 

ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ชาวบ้านค้อทองทำบุญกฐินในชุมชน ณ วัดกุดผักตบ บ้านค้อทอง ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  และร่วมกันรับประทานอาหาร   ถ่ายเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

(ที่มา : https://www.facebook.com/211582208965560/photos/a.220239084766539.1073741837.211582208965560/265130356944078/?type=3&theater)

ภาพที่ 4 ภาพที่ 4 ชาวบ้านค้อทองทำบุญกฐินในชุมชน ณ วัดกุดผักตบ บ้านค้อทอง ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  และร่วมกันรับประทานอาหาร   ถ่ายเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

(ที่มา : https://www.facebook.com/211582208965560/photos/a.220239084766539.1073741837.211582208965560/265130356944078/?type=3&theater)


ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทิศเหนือ  

  • จดบ้านโพนทราย
  • ทิศใต้      จดบ้านลำน้ำชี
  • ทิศตะวันออก     จดบ้านส้มป่อย
  • ทิซตะวันตก       ลำน้ำชี

ภาพที่ 5 ภาพที่ 4 ชาวบ้านค้อทองทำบุญกฐินในชุมชน ณ วัดกุดผักตบ บ้านค้อทอง ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  และร่วมกันรับประทานอาหาร   ถ่ายเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

(ที่มา : https://www.facebook.com/211582208965560/photos/a.220239084766539.1073741837.211582208965560/265130356944078/?type=3&theater)

ภาพที่ 6 ชาวบ้านค้อทองทำบุญกฐินในชุมชน ณ วัดกุดผักตบ บ้านค้อทอง ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  และร่วมกันรับประทานอาหาร   ถ่ายเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

(ที่มา : https://www.facebook.com/211582208965560/photos/a.220239084766539.1073741837.211582208965560/265130356944078/?type=3&theater)

ราตรี บุญยืด. (2530). การทอผ้าโสร่งไหม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

วัดกุดผักตบ บ้านค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี. (15 ตุลาคม 2557). กฐิน ณ วัดกุดผักตบ บ้านค้อทอง ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
              จังหวัดอุบลราชธานี
. เรียกใช้เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561 จาก www.facebook.com:                         
               https://www.facebook.com/211582208965560/photos/
               pcb.265033173620463/265032746953839/?type=3&theater

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารานุกรมประวัติหมู่บ้านอำเภอเขื่องในความเห็น (0)