ลงพื้นที่3

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อสึกหาประวัติการทำขวัญข้าว วันได้ทำการสอบถามข้อมูลเกียวส่วนตัวของผู้ที่ให้ข้อมูลและสอบถามความเป็นมาและประวัติต่างๆเพื่อที่จะถ่ายวีดีโอเพืรอเก็บข้อมูลไว้ใช้ในงานวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ทำวิจัยการทำขวัญข้าวความเห็น (0)