รายงานสด เปิดมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ ๓

 ศาสตราจารย์ น.พ วิจารณ์ พานิช 

"เคล็ดลับของการจัดการความรู้ คือ การต่อยอด"โดยไปดู Best Practice ของหน่วยงานอื่นๆ และ นำไปพัฒนาต่อ อีกส่วน คือ การปฏิบัติ การสังเกต ที่ทำได้ผล ทำอย่างไร ทำไมทำเช่นนั้น เขาเชื่ออย่างไร ประสบการณ์ที่ไม่สำเร็จอย่าทำซ้ำ การปฏิบัติจะทำให้เราสำเร็จ กา ร ลปรร ต้องการสมาธิ ต้องการจิตที่เปิด สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะของการจัดการความรู้

            ทักษะ ที่สำคัญ คือ ต่อยอด ทักษะการนำไปต่อยอด ทักษะปล่อยความรู้ ทักษะในการจดเพื่อนำไปใช้ โดยใช้เอง หรือให้เพื่อนใช้ ในสองวันให้มา ลปรร   ทักษะกัน

 ภาพทีมงานเครือข่าย UKM ซ้ายสุด รศ.รังสรรค์ และรศ.ประจักษ์ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลาง คือ ศ.นพ.อภิชาติ ประธานเครือข่ายคนแรก ขวาสุด ใครเอ่ย ดร.ชัย และ ดร.จัน คู่ฟ้า แห่ง Blog GotoKnow.org

ภาพทีมงาน สคร๕ ที่โคราช ศิษย์เก่า KM แห่ง ชาวมอดินแดง

 รายงานภาคแรกครับ

 JJ