สุธี 10

สุธี 10

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

เมื่อปีพุทธศักราช 2514 ประมาณกลางเดือนมีนาคม พวกเรานักเรียนจากโรงเรียนสุธีวิทยา รุ่นที่ 10 ได้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3 ปีการศึกษา 2513 ) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อนๆต่างแยกย้ายไปประกอบอาชีพ ทำธุรกิจส่วนตัว อาชีพค้าขาย บางท่านไปเรียนและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆหลากหลายสาขา บางท่านก็ได้เจอกัน บางท่านไม่เคยเจอกันเลย หรือติดต่อกัน จากวันนั้นถึงวันนี้รวมๆระยะเวลาประมาณ 47 ปี เพื่อนบางท่านก็ล้มหาย ตายจากไปก็มี บางท่านเจ็บป่วย และพิการ ในวันศุกร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2561 เราชาวสุธี 10 นัดเพื่อนๆที่สามารถติดต่อได้ และครอบครัว มาร่วมพบปะสังสรรค์ที่ร้าน SALOON STEAK WESTERN HOUS (คุณชัยณรงค์ นิระ ผู้จัดการ) อยู่ในตลาดมวกเหล็ก เลขที่ 2089 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. คุณสำเริง เฉลิมวัฒน์ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 2. คุณศิริวรรณ พรรณสมัย
 3. คุณเกสร ขุมทรัพย์
 4. คุณวรวุฒิ จำรัสศรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 5. คุณศิรินันท์ จำรัสศรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหว
 6. คุณปรีชา เฉลิมวัฒน์ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 7. คุณอุดม มหาผล
 8. คุณประสาท บุญขำ
 9. คุณสุพัตรา แก้วม่วง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 10. คุณดิเรก สังข์ศร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 11. คุณพิชิต มานะกุล
 12. ภรรยาคุณพิชิต
 13. คุณเสรี สมใจนึก
 14. คุณชัยณรงค์ นิระ
 15. คุณธิติมาภรณ์ ใจคุณ
 16. สามีคุณธิติมาภรณ์
 17. คุณภาวนา ขุนครอง ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 18. คุณพิลูล เฉยรอด
 19. ภรรยาคุณพิบูล เฉยรอด
 20. คุณสุรพล สัพพัญญูู
 21. คุณสมพงษ์ กล่ินทอง
 22. ภรรยาคุณสมพงษ์ กล่ินทอง
 23. คุณคุณรัชนีวรรณ ขำดวง
 24. คุณวินัย ขำดวง สามีคุณรัชนีวรรณ
 25. คุณนวลจันทร์ ชมรัตน์
 26. คุณเบญจมาศ มัตตเดช
 27. คุณธันยพร คงด่าน
 28. คุณประไพพิศ บุญมุสิโก
 29. คุณประทีป ทับสกุล
 30. คุณสมบัติ ท้าวมหาวงษ์
 31. คุณสมพร ยอดแปน
 32. คุณฐิติมา (สุรพิณ) กาวิเศษ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 33. คุณมานพ พัวประเสริฐ
 34. คุณมัยม์พล สิริธิติเจริญ
 35. คุณอานนท์ ภาคมาลี
 36. คุณทองสุข พรรคเจริญ
 37. ภรรยาคุณทองสุข พรรคเจริญ
 38. คุณทศนารถ ปักษาศร
 39. ภรรยาคุณทศนารถ ปักษาศร
 40. คุณบุญช่วย เลื่อนพุควัฒน์ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 41. คุณสมชาย ไทยานันท์
 42. คุณมานะ รัตนสุวรรณ์
 43. ภรรยาคุณมานะ รัตนสุวรรณ์
 44. คุณสุรีย์ รักษาเจริญ
 45. สามีคุณสุรีย์ รักษาเจริญ
 46. คุณเสน่ห์ เจริญผล
 47. คุณสมร สุรินทร์ญา
 48. คุณสมจิตร ชัยราช
 49. ภรรยาคุณสมจิตร ชัยราช
 50. คุณสมประสงค์ ทานะมัย
 51. สามีคุณสมประสงค์ ทานะมัย
 52. คุณธงรบ หาบุญมี
 53. ภรรยาคุณธงรบ หาบุญมี
 54. ภรรยาคุณสุรพล สัพพัญญู
 55. คุณธงชัย อากาศโสภา
 56. คุณฉันทนา ทองกนกรัศมี
 57. คุณพิษณุ เหล่าวัฒนา


                          ร้าน SALOON STEAK WESTERN HOUSE MUAKLEK

                                         คุณอานนท์ คุณมานพ คุณทองสุข

สุข

                                   คุณวรวุฒิ คุณศิรินันท์ คุณศิริวรรณ์ คุณอุดม

                                  คุณสำเริง คุณมานพ คุณทองสุข คุณอานนท์

                                  คุณวรวุฒิ คุณศิรินันท์ คุณศิริวรรณ์ คุณอุดม

                                  งานราตรีสุธีเมื่อวันที่      เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เราจะเริ่มงานพบปะสังสรรค์เพื่อนๆสุธี 10 และครอบครัว ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ใครต้องการพักค้างก่อนวันงานและเลิกงานติดต่อคุณทองสุข พรรคเจริญ บ้านพักเขาตาแป้น (คุณศิริเพ็ญ พรรคเจริญ ผู้จัดการ)086 - 1245701 และ 086 - 1214117

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม "ปี๊บดักยุง"ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

645606

เขียน

14 Mar 2018 @ 15:31
()

แก้ไข

29 Mar 2018 @ 18:48
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก