สุธี 10

สุธี 10

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

เมื่อปีพุทธศักราช 2514 ประมาณกลางเดือนมีนาคม พวกเรานักเรียนจากโรงเรียนสุธีวิทยา รุ่นที่ 10 ได้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3 ปีการศึกษา 2513 ) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อนๆต่างแยกย้ายไปประกอบอาชีพ ทำธุรกิจส่วนตัว อาชีพค้าขาย บางท่านไปเรียนและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆหลากหลายสาขา บางท่านก็ได้เจอกัน บางท่านไม่เคยเจอกันเลย หรือติดต่อกัน จากวันนั้นถึงวันนี้รวมๆระยะเวลาประมาณ 47 ปี เพื่อนบางท่านก็ล้มหาย ตายจากไปก็มี บางท่านเจ็บป่วย และพิการ ในวันศุกร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2561 เราชาวสุธี 10 นัดเพื่อนๆที่สามารถติดต่อได้ และครอบครัว มาร่วมพบปะสังสรรค์ที่ร้าน SALOON STEAK WESTERN HOUS (คุณชัยณรงค์ นิระ ผู้จัดการ) อยู่ในตลาดมวกเหล็ก เลขที่ 2089 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. คุณสำเริง เฉลิมวัฒน์ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 2. คุณวรวุฒิ จำรัสศรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 3. คุณศิรินันท์ จำรัสศรี ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 4. คุณศิริวรรณ์ พรรณสมัย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 5. คุณอุดม มหาผล ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 6. คุณปรีชา เฉลิมวัฒน์ ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 7. คุณเพ็ชรไทย คล้ายวงศ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 8. คุณดิเรก สังข์ศร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 9. คุณภาวนา ศริพันธ์ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 10. คุณเกสร ขุมทรัพย์ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 11. คุณประสาท บุญขำ อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
 12. คุณสุพัตรา แก้วม่วง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 13. คุณฐิติมา (สุรพิณ) กาวิเศษ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 14. คุณพิบูล เฉยรอด และภรรยา  จังหวัดปทุมธานี
 15. คุณบุญช่วย เลื่อนพุควัฒน์ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 16. คุณทองสุข พรรคเจริญ และภรรยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 17. คุณสมพร ยอดแปน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 18. คุณสมบัติ ท้าวมหาวงษ์ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 19. คุณประทีป ทับสกุล ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 20. คุณชัยณรงค์ นิระ และภรรยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 21. คุณมานพ พัวประเสริฐ และภรรยา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 22. คุณมานะ รัตนะสุวรรณ์ และภรรยา ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 23. คุณรัตนา ฐิติกาภรณ์  และสามี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 24. นายอานนท์ ภาคมาลี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 25. คุณรัชนีวรรณ ขำดวง และคุณวินัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 26. คุณนวลจันทร์ ชมรัตน์ ตำบลสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 27. คุณเบญจมาศ มัตตะเดช และสามี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 28. คุณเสน่ห์ เจริญผล ตำบลบ้านโขด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 29. คุณประไพพิศ บุญมุสิโก จังหวัดปทุมธานี
 30. คุณสุรพล สัพพัญญู ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 31. คุณพิซิต มานะกุล และภรรยา ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 32. คุณธันยพร คงด่าน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 33. คุณสมชาย ไทยานันท์ ตำบลบางรักใหญ่  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 34. คุณมัยม์พล สิริธิติเจริญ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพฯ
 35. คุณทศนารถ ปักษาศร และภรรยา ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 36. คุณสมพงษ์ กลิ่นทอง และภรรยา ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 37. คุณเสรี สมใจนึก แขวงอรุณอัมรินทร์ จังหวัดกรุงเทพฯ
 38. คุณสุรีย์ รักษาเจริญ และสามี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 

                          ร้าน SALOON STEAK WESTERN HOUSE MUAKLEK

                                         คุณอานนท์ คุณมานพ คุณทองสุข

สุข

                                   คุณวรวุฒิ คุณศิรินันท์ คุณศิริวรรณ์ คุณอุดม

                                  คุณสำเริง คุณมานพ คุณทองสุข คุณอานนท์

                                  คุณวรวุฒิ คุณศิรินันท์ คุณศิริวรรณ์ คุณอุดม

                                  งานราตรีสุธีเมื่อวันที่      เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เราจะเริ่มงานพบปะสังสรรค์เพื่อนๆสุธี 10 และครอบครัว ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ใครต้องการพักค้างก่อนวันงานและเลิกงานติดต่อคุณทองสุข พรรคเจริญ บ้านพักเขาตาแป้น (คุณศิริเพ็ญ พรรคเจริญ ผู้จัดการ)086 - 1245701 และ 086 - 1214117

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม "ปี๊บดักยุง"

คำสำคัญ (Tags)#สุธี 10 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี#47 ปี

หมายเลขบันทึก: 645606, เขียน: 14 Mar 2018 @ 15:31 (), แก้ไข: 14 Mar 2018 @ 19:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)