หลักการบริหารธุรกิจ

ทิพาพร
หลักการบริหารธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อการส่งออกมีอะไรบ้าง

หลักการบริหารธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อการส่งออกมี  ดังนี้

ครั้งที่

Purpose

Skill

Knowledge

1 ทราบข้อกฎหมาย เพื่อนำ นำข้อกฎหมายที่เคยเรียน ทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆ
  มาบริหารจัดการในธุรกิจ สมัยปริญญาตรีมาช่วย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน  
  ที่สนใจ ตอบปัญหา ธุรกิจ   
         
2 ความรู้ที่ได้รับ  จากการ  นำความรู้จากในห้องเรียน กฎหมาย คือ เหตุผลที่ถูกต้อง
  เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจมาจัดการ ความเชื่อของชุมชน และเหตุผล
    องค์ความรู้ ของผู้ปกครอง โดยจะเป็นลายลักษณ์
      อักษรหรือไม่ก็ได้  
      กฎหมายคือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจปลอดภัย
      ที่สุด  
         
3 สถานการณ์ของประเทศ นำความรู้รอบตัว และข่าว จากการประเมินสถานการณ์
  ไทยในขณะนี้ มาช่วยในการประเมิน ของประเทศไทยในตอนนี้
    สถานการณ์ในขณะนี้ ทำให้ ทราบว่าขณะนี้ประเทศ
      ไทยจะกำหนดทิศทางไปในทางใด
         
4 สถานการณ์โลก นำข่าวต่างประเทศมา การทดลองอาวุธนิวเคลียร์
  ในปัจจุบัน ประเมินสถานการณ์ ของเกาหลีเหนือ ทำให้ความสัมพันธ์
    ในตอนนี้ ระหว่างเกาหลีเหนือ และประเทศต่าง ๆ 
      เริ่มสั่นคลอน โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น จีน 
      และเกาหลีใต้  
         
5 อุปสรรคของการดำเนิน รู้จักประเมินสถานการณ์ นำการประเมินสถานการณ์ในตอนนี้
  ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่อง ขององค์กรที่เกิดขึ้นใน มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  จักรเพื่อการส่งออก ขณะนี้    
         
6 พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทำ ค้นหาพรบ.ใน www.krisdika. ทราบถึงพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทำ
  ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่อง go.th ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อการ
  จักรเพื่อการส่งออก   ส่งออก  
         
7 อุปสรรคของการประกอบ นำปัญหาที่เจอในธุรกิจมา ทราบถึงอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจนี้
  ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่อง จัดองค์ความรู้ให้เหมาะสม และกฎหมายที่มารองรับในการดำเนิน
  จักรเพื่อการส่งออก   ธุรกิจ  
  และกฎหมายรองรับ      
         
8 ถามขวัญสุดา ถึงสาเหตุใน อ่านงานของขวัญสุดา ธุรกิจกิ๊ฟช็อปของขวัญสุดามีโอกาส
  การเลือกทำธุรกิจกิ๊ฟช็อป แล้วนำมาถามถึงเหตุผล ที่จะผิดกฏหมายได้  ถ้านำสินค้าที่
    ของการเลือกทำธุรกิจ ละเมิดลิขสิทธิ์มาจำหน่าย
    ประเภทนี้    
         
9 เว็บอ้างอิง ค้นหาเว็บอ้างอิง ที่เกี่ยวข้อง เว็บอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
    กับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการตัดสินใจในการทำธุรกิจ
      รวมทั้งช่วยในการประเมินสถานการณ์
         
10 อำนาจรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้อง นำความรู้ที่ได้ และจากการ ไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจประเภทใดก็ตาม
  กับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว มาช่วย ต้องมีอำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
    ในการตอบคำถาม เสมอ เช่น การจดทะเบียนริษัท เป็นต้น
         
11 องค์กรธุรกิจที่เหมาะกับธุรกิจ เลือกองค์กรธุรกิจ ที่เหมาะสม องค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจส่งออก
  ส่งออก กับธุรกิจของเรา ที่สุด คือ บริษัทจำกัด  
         
12 สัญญาในการประกอบธุรกิจ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ ทราบถึงข้อกำหนด และสัญญาที่เกี่ยว
  ส่งออกชิ้นส่วนเครื่องจักร ดำเนินธุรกิจของเราในขณะนี้ ข้องกับการประกอบธุรกิจส่งออกชิ้นส่วน
      เครื่องจักร เช่น สัญญากับบริษัทคู่ค้า 
      สัญญากับพนักงาน เป็นต้น
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Place

คำสำคัญ (Tags)#หลักการบริหารธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 64541, เขียน: 01 Dec 2006 @ 00:22 (), แก้ไข: 23 Mar 2012 @ 13:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)