กรอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำ (Change Management Framework For Leader)

กรอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำ
(Change Management Framework For Leader)

คุณรู้หรือไม่ว่า จากยุคเกษตรกรรม
มาสู่ ยุคอุตสาหกรรม(1.0)ใช้เวลา 10,000 กว่าปี
.
.
และใช้เวลาอีกประมาณ 186 ปี
เข้าสู่ยุคเทคโนโลยี(2.0) 
ยุคคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก
.
.
ผ่านไปอีก 44 ปีจึงเข้าสู่ยุค IT(3.0)
ในปี ค.ศ 1990
.
.
และเวลาอีกเพียง 20 ปีโลกของเรา
ก็เปลี่ยนถ่ายสู่ยุคปัจจุบัน 
ยุคแห่งนวัตกรรม(4.0) ในปี ค.ศ 2015

----------------------------------------

ลองสังเกตุดูสิว่าโลกของเราก้าวผ่านยุคสู่ยุค
ความถี่ของช่วงเวลานั้น สั้นลงเรื่อยๆ

"ไม่แน่ว่ายุคถัดไปอาจเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้"

----------------------------------------

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน และก็เกิดขึ้นรอบตัว

"หากไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันโลกภายนอก
จะเสียโอกาสในการแข่งขัน และเติบโตก้าวหน้า"

แน่นอนว่า ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง = ไม่รอด
ถึงรอดก็ = ไม่ก้าวหน้า

----------------------------------------

"ผู้นำในองค์กร ต้องเปลี่ยนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร"

ผู้นำต้องมีความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์
ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก
ซึ่งวิกฤตนั้นกระทบเสถียรภาพด้านใด
ด้านหนึ่งขององค์กรโดยตรง
.
.
THE 4 STEP
Change Management Framework
(กรอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง)

4 D Model เป็นเครื่องมือและแนวคิด
ที่จะทำให้ผู้นำเข้าใจถึงการจัดการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
.
.
DEFINE : อย่างแรกผู้นำจะต้องสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่มาที่ไปของสภาพแวดล้อมหรือปัญหา ภายในองค์กรหรือทีมงาน ได้อย่างถูกจุด ซึ่งผู้นำจะต้องเป็นผู้รับฟัง และมีสไตล์การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เพราะจะทำให้การรับรู้สภาพปัญหาหรือ Gap ที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าการเป็นผู้นำแบบ Tell (สั่ง)

Tip : เครื่องมือในการช่วยระบุปัญหาในองค์กรมีมากมายผู้นำต้องเป็นนักประยุกต์ใช้เครื่องมือที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในองค์กรด้วย
.
.
DESIGN : เมื่อสามารถระบุปัญหาและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว ผู้นำต้องสามารถออกแบบวิธีการ(ที่ยืดหยุ่น) รับมือกับ ปัญหาและอุปสรรคนั้นได้  ผู้นำที่เป็นนักปฏิบัติ เท่านั้นถึงจะสามารถออกแบบการจัดการจากประสบการณ์ได้ ซึ่งผู้สามารถระดมสมองจากทีมงานได้ การรับทราบข้อมูลที่มากมีโอกาสที่ Model ที่ออกแบบมาประสบความสำเร็จ
.
.
DEVELOP : เมื่อออกแบบ Model ได้แล้ว ผู้นำต้องสามารถขับเคลื่อนวิธีการนั้นได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งหากยังไม่มั่นใจในโมเดล ก็อย่าด่วนตัดสินใจ เพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็ไม่นำไปสู่สิ่งที่ดีเสมอไป  ผู้นำสามารถทดลองโมเดลนี้กับกลุ่มเล็กๆ (Pilot Project) ได้ก่อน หากมั่นใจกับวิธีการแล้วจึงค่อยขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ

Tip : ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การมอบหมายงาน สำคัญมากใน DEVELOP เพราะฉะนั้นผู้นำต้องสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการ DEFINE เพื่อเตรียมความพร้อมให้พร้อมกับการขับเคลื่อนอย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
.
.
DELIVER : ผู้นำต้องสามารถนำเสนอวิธีการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ถ่ายทอดขั้นตอนต่างๆให้กับทีมงาน และ ผู้บริหารได้ หลายครั้งที่ผู้นำส่วนใหญ่ สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพอย่างดี แต่ไม่สามารถสื่อสารผลลัพธ์ เหล่านั้นให้ผู้บริหาร รับฟังอย่างน่าสนใจและทรงพลังได้ จึงทำให้ดูเหมือนว่าผู้นำท่านนั้นไม่มีประสิทธิภาพ(ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย) ทักษะการนำเสนอ (Presentation) และ ทักษะการเล่าเรื่อง (Story Telling) จึงเป็นอีกทักษะที่สำคัญของผู้นำใน ศตวรรษที่ 21
----------------------------------------
"หากการเปลี่ยนแปลง ภายใน องค์กร
ช้ากว่า การเปลี่ยนแปลง ภายนอก
ย่อมส่งผลให้องค์กรไม่สามารถ
ช่วงชิง ความได้เปรียบ เชิงการแข่งขันได้ "
----------------------------------------
อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

#หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ4.0
#Leadership4.0
#LeadershipDevelopmentProgram
#หลักสูตรก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพในยุค4.0

อ่านบทความย้อนหลังทั้งหมดได้แล้วที่

www.perfecttraining.net/articl...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Leadership Development Program 4.0ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

645293

เขียน

05 Mar 2018 @ 21:20
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก