การเลี่ยงกฎหมายในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลรัสเซีย

การเลี่ยงกฎหมาย

      กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของรัสเซีย (THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION PART THREE SECTION VII. PRIVATE INTERNATIONAL LAW ) ในมาตรา 1231 ได้กล่าวถึงผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยในบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวได้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า การตกลงหรือการกระทำอื่นของผู้มีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์โดยกฎหมายนี้ ซึ่งเป็นไปในทางที่จะใช้กฎหมายอื่นเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการใช้บังคับบทบัญญัติในกฎหมายนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์ โดยนำบัญญัติในกฎหมายนี้ใช้บังคับแทน

    ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 ของประเทศไทยแล้ว จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องการเลี่ยงกฎหมายไว้แต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาว่าหากเกิดกรณีที่คู่กรณีมีเจตนาที่ไม่สุจริตในการเลือกกฎหมายที่จะใช้บังคับเพื่อที่จะที่จะหลบเลี่ยงกฎหมายหรือทำให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งต้องเดือดร้อนหรือลำบากในการที่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลตามข้อตกลงหรือแม้กระทั่งการที่บุคคลสร้างจุดเกาะเกี่ยวเทียมขึ้นมาเพื่อที่หลบเลี่ยงกฎหมายที่ตนเองต้องถูกบังคับอันถือได้ว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมายนั้น ศาลไทยจะยอมรับการเลี่ยงกฎหมายนั้นหรือไม่ อย่างไร  และถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะบัญยัติเรื่องเลี่ยงกำหมายลงไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฏหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตัดสินคดี เช่นเดียวกับกฎหมายรัสเซีย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนะนำหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหาการเลี่ยงกฎหมายในกฎหมายขัดกัน

หมายเลขบันทึก: 64506, เขียน: 30 Nov 2006 @ 21:47 (), แก้ไข: 17 Apr 2012 @ 12:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)