จะรู้ได้อย่างไรว่าแสงขาวมี 7 สี

จากการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเลี้ยวเบนและแทรกสอนชั้น ม 5 

ได้นำแผ่นเกรตติง ทำให้แสงเกิดการเลี้ยวเบนและแทรกสอด ไปบนฉาก ทำให้เกิดแสง สีต่างๆ ซึ่ง

นักเรียนได้สังเกตเทียบกับ หลอดไฟ จอทีวี แสงอาทิตย์ 

สังเกตลำดับของสี พร้อมทั้ง สังเกตผลของระยะห่างของช่องเกรตติง d ว่ามีผลอะไรบ้าง

นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

นักเรียนทำการสังเกตลักษณะของสเปกตรัมที่่ได้

สีม่วงจะอยู่ใกล้บริเวณกลาง  และพบว่ามีสองแถบ ซ้ายและขวา  

ถ้าขนาด d น้อย  ระยะห่างระหว่างสเปกตรัมกับแนวกลางจะมีมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)