พบ

konloas
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระบวนการคิด

พบเป็นพ้อรออยู่ดูได้เห็นพบจึ่งเป็นประเด็นใจให้ถวิลพบและพ้อขอพินิจคิดให้เป็น พบพ้อเห็นหากเป็นใจก็ได้ดีฯ

พบพินิจพิศดูร้ทางออก พบแล้วบอกออกทางก้าวย่างใหม่ ผ่านปัญหาที่พบหลบหลีกไป พบแล้วใยต้องไถกลบควรลบลาฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION”ความเห็น (0)