วันนี้ตัดต่องานสปอตเกี่ยวกับการจัดระเบียบของรายการและสื่อต่างๆสปอตมีความยาว 30 วินาที ตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Avid