การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 72 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

       วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อาจารย์ประสงค์  ลีลา อาจารย์พี่เลี้ยงประจำหน่วยฝึกที่ 10 ได้พา พวกเรานักศึกษาฝึกงาน ไปร่วมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง แล้วอาจารย์ก้พาพวกเราไปรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งเด็กฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)