ฝึกงานวันที่ 69

วันอังคารที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

การนำเสนอผลงานเพิ่มเติมให้ชาวบ้านชมและรับประทาน : ศึกษาฝึกงานที่นี้ ไม่ใช่แค่มารับความรู้ มาเรียนรู้จากโครงการฯ แต่สามารถสร้างผลงานเพื่อต่อยอด ขยายผลให้แก่ชุมชน กลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ปราชญ์ชาวบ้าน ผลงาน คือความภูมิใจ คือตัวอย่างดี ดี ที่ควรเดินตาม #ผักไฮโดรฯสลัดม้วน #แหนมเห็ดพร้อมน้ำพริกเห็ด #มะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือนหวานกรอบ #ชาสมุนไพรจางจืดและใบขลู่เพื่อสุขภาพ ชาวบ้านต่างชื่นชอบผลงานทุกชิ้นคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)