ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 พฤศจิกายน 2560

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ที่บ้านของผู้ใหญ่สุชาติ จูนีนารถ และขอบคุณที่ต้อนรับกับพวกเราเป็นอย่าง

ดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)