ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 พฤศจิกายน 2560

ตอนรับตัวแทนจากบริษัทคิวพีมาดูพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน



ความเห็น (0)