การฝึกประสบการวิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่72

3พ.ค.60

         วันนี้เราได้มาเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของผูู้สุงอายุในชุมชนสวนตะไคร้ที่เข้าร่วมการทำตุ๊กตาผ้าขนหนูของเราจำนวน 20 คน เพื่อที่จำนำมาประเมินโครงการและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำตุ๊กตาผ้าขนหนูในครั้งต่อไป

                                               ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                                ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                      ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                       ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

              จากผู้ตอบแบบสอบจำนวน 20คน เราได้ข้อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการส่งเสริมอาชีพ “ผู้สูงอายุสุขใจ สานสายใยด้วยตุ๊กตาผ้าขนหนู” อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าประเมินเสนอแนะว่าเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเอง/ครอบครัวได้เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มีความต้องการให้เกิดการรวมกลุ่มท าตุ๊กตาผ้าขนหนูในชุมชนขึ้นมาอีก,จากโครงการท าให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกันท าให้สุขภาพจิตดีขึ้นและสามารถเป็นตัวสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนได้เป็นอันดับสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาชุมชน#นครปฐม#มหาลัยราชภัฏนครปฐม#สาขาการพัฒนาชุมชน#57/41#การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน#ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น#หน่วยฝึกที่2

หมายเลขบันทึก: 642283, เขียน: 28 Nov 2017 @ 21:58 (), แก้ไข: 29 Nov 2017 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)