บันทึกครั้งที่35  29/11/49

-ไปกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บันทึกภาพVDO ในครั้งนี้ที่ไปกรมประชาสำพันธ์เป็นการไปอบรมผู้ประกาศ ซึ่งจัดโดยสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สสวท. ระหว่างวันที่ 29 -30 พ.ย. 2549