เมื่อ mid-authors จะใช้ papers ขอตำแหน่งวิชาการ

ปัจจุบันที่มีความร่วมมือในการวิจัยมากขึ้น บทบาทการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยของ mid-authors บางครั้งไม่ต่างจาก first authors อย่างไรก็ตามเมื่อ mid-authors จะใช้ผลงานนั้นเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ มักจะมีความยุ่งยากมากกว่าบ้าง ซึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศก็มีลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น Johns Hopkins University เมื่อ mid-author จะใช้ papers นั้นขอตำแหน่งวิชาการมักจะเตรียมเอกสาร เช่น


1. letter of recommendation ที่ออกให้โดย department director เพื่อรับรองว่า mid-author นั้นมี contributions to research articles อย่างไร
2. หนังสือรับรองจากผู้ร่วมวิจัย เช่นจาก other universities หรือในคณะเดียวกัน
- อยางไรก็ตามที่ JHU ก็ได้เปิดทางเลือกให้ mid-authors ปฏิบัติได้คือ เขียนบทบาทการมีส่วนร่วมนั้นเอง 
- ทั้งนี้หลักฐานดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดย Promotion Committee ว่าจะให้นำหนักมากน้อยเพียงใด


(ที่มา "Middle-Author Publications: Do They Matter for Promotion?" in Fundamentals. Michele Jones. Johns Hopkins Medicine.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM for Mahidol University Communityความเห็น (0)