การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 69)

1 พฤศจิกายน 2560

ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

นายอำเภอได้มาพูดกับหัวหน้าที่ห้องสำนักงาน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)