3 กันยายน 2560 จัดเตรียมใบตอง

วันที่ 3 ตุลาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ออกเดินทางที่พัก 08.00 - 08.30 น.ถึงที่หน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้ทำการจัดเตรียมใบตองและสถานที่เพื่อเป็นจุดสาธิตการทำแป้งพวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)