การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่31 ตุลาคม 2560

ทำสวนย่อมภายในศูนย์ (ช่วงเช้า)

ศึกษาการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว

ทำสวนย่อมภายในศูนย์ (ช่วงเย็น)


<p></p><p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)