การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่25 ตุลาคม 2560

ร่วมรับชุดงานพิธีถวายพระเพลิง ร.๙

ขนย้ายของภายในศูนย์มาจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ครูพี่เลี้ยงประชุมชี้แจ้งงาน


<p></p>
<p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)