หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์กาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 19 ตุลาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางออกจากหน่วยฝึกเวลา 08.00 - 08.30 น.ถึงหน่วยฝึก วันนี้ได้มีคณะน้อง ๆ นักศึกษาืชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน จำนวน 80 คน พวกเราได้ทำการต้อนรับคณะน้องๆนักศึกษา และยังได้บรรยาถึงที่มาประวัติของหน่วยฝึก อีกทั้งยังสอนวิธีการทำเทียนอบขนม การทำแป้งพวง และ แปลงเกษตรผักสวนครัวรั้วกินได้ และ ยังได้บรรยาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัญญาของในหลวงรัชกา

ตลที่ 9<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)