หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 9 ตุลาคม 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางออกจากที่พัก เวลา 08.00 - 08.30 ย.ถึงหน่วยฝึก วันนี้พวกเราได้ ศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับขั้นตอนการ วัสดุ อุปกรณ์ และ วัสถุดิบการทำฝักทองเชื่อมนั้นเอง โดยมีคุณยายสมยง เป็นคนสาธิตใ

นการทำ<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)