AFS Acts of Kindness : The Happiness Project IX

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานนี้เน้นการมอบความสุขให้กับน้องๆ ทั้งประสบการณ์สนุกๆ ในรูปแบบของการเรียนรู้ภาษา - เกม รวมทั้งของขวัญเล็กๆน้อยๆ

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อความสุขของน้องๆโครงการ  AFS Acts of Kindness :  The Happiness Project IX    จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9  ณ  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม   อำเภอไทรงาม    จังหวัดกำแพงเพชร    

จำนวนผู้ดำเนินกิจกรรม  95 คน    ประกอบด้วย
อาสาสมัครเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร  11 คน                            
นักศึกษาฝึกประสบการณ์จำนวน    6  คน                            
ผู้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส   จำนวน  2 คน                            
นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 76 คน    
   

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม จำนวน  79 คน    ประกอบด้วย  

นักเรียนระดับชั้น ป.1-6      จำนวน  70 คน       
ผู้บริหารและคณะครู           จำนวน   8  คน      
เจ้าหน้าที่บริการฯ               จำนวน   1 คน           

รถยนต์คันใหญ่จำนวน  3 คัน  และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอีก 3 คัน  นำคณะฯ ไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ที่โรงเรียน บ้านไผ่ตาสุ่ม         ตั้งแต่เช้า – เย็น   โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การรับรองและ อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง

กิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจ
   
รู้จักองค์กรเอเอฟเอส      
 


หลังจาก พี่กล้า  Returnee จากประเทศอาร์เจนติน่า  & ผู้เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสจากประเทศเยอรมนี และญี่ปุ่น ได้แนะนำองค์กรเอเอฟเอสแล้ว ก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้ร่วมสนุกกับการตอบคำถามชิงรางวัลที่เกี่ยวกับเอเอฟเอส…ฮากันได้อีก...

 เรียนรู้คำทักทายจากนานาภาษา   ทั้งภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี  ภาษาเยอรมัน  ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน


 
สนุกกับกิจกรรมจาก ฐานน่ารู้  จำนวน 5 ฐาน  
   
(1. ภาษาอังกฤษ    2. ภาษาญี่ปุ่น  3. ภาษาจีน 4. ภาษาเกาหลี  5. ธรรมะจัดสรร  )   

    
 
ภาษาอังกฤษ    ภาษาสากลที่มีความสำคัญอันดับ  1 มาโดยตลอด 


ภาษาญี่ปุ่นจัดเต็มตามสไตล์


กิจกรรมแต่ละภาษาล้วนสรรหาเกมสนุกๆมาให้น้องๆเรียนรู้ …อย่างน่าชื่นชมเรียนธรรมะแบบสนุกๆ ได้รสชาติของชีวิตแบบธรรรมชาติ


กิจกรรมสันทนาการ ….สร้างสานสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน


หัตถศิลป์สร้างสรรค์… ฝึกพับกระดาษเป็นรูปสัตว์น่ารักๆ 


 คุณครูแคท  เป็นวิทยากรพิเศษ ของกิจกรรมฯนี้  สนุกสนานกันทั้งพี่ๆ และน้อง ๆ เลยเชียว


    กิจกรรมปลูกผักสวนครัว   

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ก่อนไปปลูกผัก….เพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของผักนั่นเอง  


มอบเพลงจากใจเพื่อน้องๆ     พี่ๆ เล่นกีต้าร์และร้องเพลงให้น้องๆฟัง  ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน  น้องๆ ให้ความสนใจ..ขอเพลงร่วมสมัยสร้างความดีใจให้พี่ๆได้มากมายเลย 

 
ช่วยกันบริการ ไอศกรีมและขนมให้น้องๆ อย่างเต็มที่    


ขนมและเครื่องดิ่ม + ไอศกรีม  แสนอร่อย 

   
 ก๋วยเตี๋ยวจำนวน  350 ชาม   จาก  2   ร้าน มาบริการให้อย่างไม่อั้น


จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมฯ   
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมค่าย :   ผู้รับบริการจำนวน  90  % พอใจมากที่สุด  กับกิจกรรมแต่ละฐานที่สนุกและได้รับความรู้

ด้านผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม : ผู้รับบริการจำนวน  90 %  พอใจมากที่สุด  สมควรจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกปี  
ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม :  ผู้รับบริการจำนวน  86  % พอใจมาก ใน เรื่อง อาหาร  


งานนี้เน้นการมอบความสุขให้กับน้องๆ ทั้งประสบการณ์สนุกๆ ในรูปแบบของการเรียนรู้ภาษา - เกม   รวมทั้งของขวัญเล็กๆน้อยๆ เท่าที่จะสรรหามาได้ 


น้องๆ สนุกกับกิจกรรมกันอย่างสุดเหวี่ยง เสียดายว่า  เวลาผ่านไปไวมาก จึงต้องมอบของให้ทางโรงเรียนนำไปแจกจ่ายให้น้องๆต่อไป   
ค่าใช้จ่าย   35,540  บาท    

ค่าอาหารกลางวัน          10,000  บาท
ค่าขนม                             5,500  บาท
ค่าไอศกรีม                       3,300  บาท
ค่าน้ำชานม + ผลไม้        1,700 บาท
ค่าจ้างรถบรรทุก 2 คัน      4,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  1 คน  250  บาท
ค่าจัดทำป้ายไวนิวท์        800 บาท
ค่าสื่อ-อุปกรณ์                  5,090บาท 

ค่าอัดภาพ-จัดบอร์ด           400 บาท
ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้ผู้บริจาคและนักเรียน  2,000 บาท
ค่าของรางวัล + ขนมแจกน้องๆ    2,500 บาท      

รายรับ
 
ยกยอดมาจากกิจกรรม AFS Acts of Kindness :  The Happiness Project VIII  จำนวน  14,750  บาท

รับบริจาคเพิ่ม จำนวน       20,790  บาท
เอเอฟเอสประเทศไทย            10,000  บาท
รองฯประไพศรี  อังสุโชติเมธี     500 บาท 
คุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว          300  บาท
คุณครูแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ  200 บาท
คุณครูนวลจันทร์  คล้ายจ้อย      200 บาท 
คุณครูวาสนา  ธูปบูชา                 200 บาท
คุณครูภีรนุช  สินอนันต์วณิช      100  บาท 
คุณครูมาลินี   บ่อน้อย                 100 บาท
คุณครูสวรรยา  จันทร์พุฒ           100 บาท
คุณครูณัฐวีณ์  นิธิจินดาวัชร์       100 บาท 
คุณครูศิริวรรณ  กันศิริ                 100 บาท 
คุณครูบุษบา  เสียงสุขสันติ        100 บาท 
คุณครูชญาน์นันท์  เลิศอมรวัชร์ 100 บาท 
คุณครูโชติรส แตงดารารัตน์       100 บาท 
คุณครูลัดดา  ขันธบุญ                   100 บาท 
คุณครูวรรณพร ทสะสังคินทร์      100 บาท 
คุณครูธงชัย  สะสม                     100 บาท 

คุณครูขนิษฐา   นาคน้อย           100 บาท 
คุณครูวันเพ็ญ  พยอม                 100 บาท 
คุณครูอมรรัตน์  สิงห์คาร             100 บาท 
คุณครูอุ่นเรือน  ร่มพยอม            100 บาท 
คุณครูคงขวัญ  เพชรวารี              100 บาท 
คุณครูชุติกาญจน์   สุวิมล   100  บาท 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามจำนวน 4 คน   100 บาท 
นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม   2,989  บาท
คุณครูสุพร  บรรจง                                      1,351 บาท 

(คุณครูชวาลา  เอี่ยมอ่ำ  บริจาคอุปกรณ์เป็นเงิน    450 บาท  
  คุณครูสุพร  บรรจง   บริจาคอุปกรณ์เป็นเงิน          300 บาท 
 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน  ภาษาญีปุ่น และภาษาเกาหลี  และภาษาอังกฤษบริจาคสิ่งของเป็นเงิน   2500 บาท ) 

         …ขอขอบคุณนำ้ใจอันงดงามจากผู้มีส่วนส่งเสริม และสนับสนุน มา ณ โอกาสนี้นะคะ…และขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่มที่เสียสละเวลาในวันหยุดมารับรองและอำนวยความสะดวกให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น     ขอขอบคุณเด็กๆ จากโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม  ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างเต็มใจ  ขอบคุณคณะอาสาสมัครเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  และคณะนักเรียนที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมสนุกๆ แต่ได้สาระให้กับน้องๆ และขอขอบคุณโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  และเอเอฟเอสประเทศไทย  ที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งมาโดยตลอดค่ะ …    
               

                                                          * …ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านค่ะ…*

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (2)

Amphan chareonroop
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

glad to hear a very great activity run by afsers to share and give something special to kids .

เขียนเมื่อ 

***...ขอขอบคุณ   คุณ Amphan Chareonroop  นะคะ...ช่วยกันเติมเต็มประสบการณ์และสิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนไทยที่อยู่ห่างไกล... น่าจะช่วยให้เขาได้มุมมองที่กว้างไกลและเห็นแบบอย่างของการให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนฯ ค่ะ ...***