ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 68 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 9 พฤศจิกายน 60 วันนี้ได้ทำการเก็บแคร่ที่สำหรับลอยกระทง บริเวณบ้านหนองแหน 2 จุด

 <p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)