ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 76

กฤตยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 08.30 น.  เราได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์  จากนั้นเราได้กินข้าวเช้ากัน เมื่อกินเสร็จเราก็ได้ล้างจาน จากนั้นเราก็ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆศูนย์ เวลา 10.00 น. เราได้มาช่วยกันแพ็คข้าวและจัดของผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้กับคณะดูงานในวันอังคารที่ 7 พ .ย  เราได้ช่วยป้ารัตน์ติดสติกเกอร์ข้าวสามหอมและข้าวกล้อง เมื่อติดสติเกอร์เสร็จเราก็ได้นำถุงใสมาใส่ข้าวเพื่อที่จะนำไปเป่าเพื่อป้องกันไม่ให้มอดและแมลงเข้าไปเวลา 14.00 น. เราได้ช่วยกันกรอกข้าวสารหอมมะลิคัดพิเศษจำนวน 20 ถุง ถุงละ 5กิโลกรัม เมื่อเรากรอกครบจำนวนแล้ว เราก็นำถุงข้าวมาซีนปิดปากถุงเพื่อป้องกันไม่ให้หกและไม่ให้มอดและแมลงเข้าไปในข้าวเราแพ็คข้าวตามจำนวนที่ได้เรียบร้อยแล้วเราก็ได้มาช่วยกันจัดของผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์ก็จะมี ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ข้าวสามหอม ข้าวไรเบอรี่ซ์ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ข้าวเหลืองอ่อน กล้วยฉาบ เผือกฉาบ และจมูกข้าวแบบชงเมื่อเราจัดของเสร็จเรียบร้อย เราก็ได้แยกย้ายมาทำโครงการของแต่ละกลุ่มเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการ

                                      (ช่วยกันนำถุงพลาสติกใส่ข้าวอีกชั้น)

                                                          (กำลังนำข้าวไปซีน)

                              (หลังจากซีนเสร็จเราก็นำข้าวมาวางเรียงกัน)

                                 (จัดเรียงข้าวและขนมเพื่อจะนำมาขายในวันพรุ่งนี้)

เราได้ทำการแพ็คข้าวและจัดเรียงขนมเพื่อที่จะนำมาวางขายให้คณะดูงานที่จะมาในวันพรุ่งนี้ และในวันพรุ่งนี้คณะดูงานจะมาดูงาน จำนวน 180 คน จากจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้งานของเราได้เสร็จและได้แยกย้ายกันกลับหอเวลา 16.30 น.<p></p>
<p></p>
<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)