11 ตุลาคม 2560

วันนี้ทำการเพาะเมล็ดผักเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านที่อยากได้ไปปลูก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)