ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้าของการฝึกงาน เวลา 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายค่ะ

เวลาประมาณ 10.00 น. เราได้ช่วยกันนำข้าวใส่กระสอบกระสอบละ 5 กิโลกรัม จำนวน 20 กระสอบ แล้วเย็บปากกระสอบให้เรียบร้อยเตรียมไปส่งให้กับลูกค้าที่มาสั่งข้าวไว้ค่ะ

เวลาประมาณ 12.30 น. เราได้พักทานข้าวกลางวันกันค่ะ เมื่อทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วเราก็ทำงานภายในศูนย์ต่อค่ะ

เวลาประมาณ 13.50 น. เราได้เข้าร่วมการประชุมกับชาวบ้านและเกษตรอำเภอในการจัดทำโครงการผักกางมุ้งให้กับตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

เวลาประมาณ 16.30 น. เราได้ช่วยกันนำข้าวใส่กระสอบเพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้าที่สั่งข้าวค่ะ

เวลาประมาณ 17.30 น. เราได้เดินทางไปที่ตำบลดอนเจดีย์เพื่อซื้อฟิวเจอร์บอทมาทำโครงการและระหว่างทางได้ช่วยป้าๆคัดผักชีลาวที่หมู่ที่ 4 หมู่บ้านหนองขุยค่ะ


                                         ช่วยกันตักข้าวใส่กระสอบกระสอบละ 5 กิโลกรัม


                                                        เย็บปิดปากกระสอบข้าวให้เรียบร้อย


                   เข้าร่วมการประชุมกับชาวบ้านและเกษตรอำเภอในการจัดทำโครงการผักกางมุ้ง


                                            ช่วยกันนำข้าวใส่กระสอบเพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้า


                                             ช่วยป้าๆคัดผักชีลาวที่หมู่ที่ 4 หมู่บ้านหนองขุย 


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)