ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 1พฤศจิกายน 2560)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ของการฝึกงานวันนี้เป็นวันที่อาจารย์ได้เข้ามานิเทศครั้งที่ 2 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายค่ะ ซึ่งอาจารย์ที่มานิเทศคือ อาจารย์สุทธิดา   สองสีดา ค่ะ

เวลาประมาณ 08.00 น. เราได้เตรียมความพร้อมและเตรียมงานที่จะเสนออาจารย์เพื่อตรวจดูความถูกต้องค่ะ

เวลาประมาณ 09.30 น. อาจารย์สุธิดาได้เดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายแล้วเราก็เชิญอาจารย์เข้ามานั่งในห้องที่เราเตรียมไว้และนำอาหารว่างและเครื่องดื่มมาต้อนรับอาจารย์ค่ะและเริ่มการพูดคุยถึงการทำงานภายในศูนย์ว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ และได้เริ่มการพูดคุยถึงการทำโครงว่ามีกี่กลุ่มและมีกี่โครงการอะไรบ้างค่ะ โดยเริ่มต้นที่โครงที่ 1 คือ

โครงการที่ 1 โครงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรำเหย่ย อาจารย์ได้ดูข้อมูลที่ทำตามตารางที่กำหนดในการนิเทศครั้งที่ 2 และแนะนำปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องและสมบรูณ์ค่ะ  

โครงการที่ 2 โครงการการทำสบู่จากน้ำสมุนไพร  อาจารย์ได้ดูข้อมูลที่ทำตามตารางที่กำหนดในการนิเทศครั้งที่ 2 และแนะนำปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องและสมบรูณ์ค่ะ  

โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  อาจารย์ได้ดูข้อมูลที่ทำตามตารางที่กำหนดในการนิเทศครั้งที่ 2 และแนะนำปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องและสมบรูณ์ค่ะ 

โครงการที่ 4 โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน  อาจารย์ได้ดูข้อมูลที่ทำตามตารางที่กำหนดในการนิเทศครั้งที่ 2 และแนะนำปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องและสมบรูณ์ค่ะ   

เมื่ออาจารย์ตรวจงานเสร็จแล้วอาจารย์ได้เดินทางกลับเพื่อไปศูนย์ฝึกอาเซียนเพื่อไปนิเทศอีกหน่วยฝึกหนึ่งค่ะ ก่อนกลับได้เราได้ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์เป็นที่ระลึกค่ะ


                    อาจารย์ สุธิดา มานิเทศครั้งที่ 2 และเริ่มการพูดคุยถึงเรื่องการทำโครงการ


                                         นำเสนอข้อมูลโครงการเพื่อให้อาจารย์ได้ประเมิน


                               ก่อนอาจารย์จะกลับได้ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์เป็นที่ระลึก 


เวลาประมาณ 13.00 น. ได้มีคณะดูงานเดินทางมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายเพื่อมาศึกษาดูงานและนวัตรกรรมการสีข้าวของโรงสีข้าวต้นแบบของชุมชนบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทางคณะดูงานได้เดินชมโรงสีข้าวและขั้นตอนการซีนข้าวด้วยเครื่องซีนสูญญากาศ และดูสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์ไม่ว่าจะเป็น สมูกข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่   ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวสามหอม และส่วนของขนม เช่น  กล้วยฉาบ เผือกฉาบ ส่วนกล้วยฉาบก็จะมีหลายรสชาดให้เลือกรับประทานและเลือกซื้อ เช่น  รสหวาน  รสเค็ม รสปราปริกร้า ค่ะ และก่อนกลับคณะดูงานได้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์กลับไปเป็นของฝากค่ะ


   อธิบายสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวและขนมให้คณะดูงานได้ฟังและได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์


                                          คณะดูงานได้เดินชมโรงสีข้าวและขั้นตอนสีข้าว


                                คณะดูงานได้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์กลับไปเป็นของฝาก


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)