เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)

                       เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

                    ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้เดินทางโดยจักรยานไปยังศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ไร่ทองหทัยเพื่อไปเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ ลำโพง ไมค์ และเครื่องดื่มโอวัลติน กาแฟ ที่จะใช้ในการจัดโครงการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงเย็น) ดิฉันได้ไปร่วมโครงการคัดแยกขยะ

                             ภาพการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)