การเตรียมเอกสารและสมุดบันทึกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดโครงการ (วันที่ 30 ตุลาคม 2560)

                       การเตรียมเอกสารและสมุดบันทึกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดโครงการ 

                   ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันในการเตรียมเอกสาร อาทิ แบบประเมิน สมุดบันทึก และอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการจัดโครงการในวันที่ 2 พฤศจิดกายน 2560 จากนั้นอาจารย์ประสงค์ ลีลา อาจารย์พี่เลี้ยงได้ขึ้นมายังห้องที่นั่งทำงาน อาจารย์ได้ถามถึงการนิเทศการนิเทศครั้งที่ 2 ว่าอาจารย์ที่มานิเทศ คอมเม้นต์อะไรบ้างและควรปรับแก้อย่างไร อาจารย์พี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำต่างๆในการทำโครงการและถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถปรึกษาอาจารย์ได้

                การเตรียมเอกสารและสมุดบันทึกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดโครงการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)