ครั้งที่ 55

วันที่ 19 ตุลาคม 2560

ทำโครงร่างของโครงการเพื่อเสนออาจารย์ในการนิเทศครั้งที่ 2 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)