ครั้งที่ 54

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ทำภาษีโรงเรือนที่กองช่าง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)