• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

คณะศึกษาดูงานศบอ.เชียงคำ

  ผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ และคณะครูอาจารย์ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารศบอ.เชียงคำ ผอ.วิลาวัลย์ ไชยมงคลที่นำคณะทีมงานจาก ศบอ.เชียงคำ จังหวัดพะเยามาพัฒนาบุคลากรการจัดกระบวนการเรียนรู้งานการศึกษานอกโรงเรียนตาม Road Map กศน. เวลา 10.00-15.00 น. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา   
ผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ และคณะครูอาจารย์ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารศบอ.เชียงคำ ผอ.วิลาวัลย์ ไชยมงคลที่นำคณะทีมงานจาก ศบอ.เชียงคำ จังหวัดพะเยามาพัฒนาบุคลากรการจัดกระบวนการเรียนรู้งานการศึกษานอกโรงเรียนตาม Road Map กศน. เวลา 10.00-15.00 น. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียนรู้:สะสมหน่วยกิตบ้านท่งขาม การประกันคุณภาพ โดยผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ก็เล่าถึงรายละเอียดในเรื่องของการจัดกิจกรรม และการจัดทำหลักสูตร หน่วยการเรียนสะสมหน่วยกิตของบ้านทุ่งขาม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้นำคณะฯได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มในเรื่องการสร้างหน่วยการเรียน การวิเคราะห์หน่วยการเรียน การตีค่านำหนักของสาระ การเรียนรู้ของแต่ละหมวดวิชาที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนนั้น ๆ และให้แต่ละกลุ่มนำเสนอว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด เสร็จแล้วได้นำคณะศึกษาดูงานศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้มีการซักถามอย่างเป็นกันเองโดยมีทีมของ ศบอ.เกาะคาได้เล่าถึงการทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การรับส่งเอกสารภายในสำนักงานโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และสามารถตรวจสอบได้ง่าย จากนั้นได้มีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และได้ส่งคณะศึกษาดูงานเดินทางกลับโดยความสวัสดิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): เรียนรู้ร่วมกัน 
  หมายเลขบันทึก: 63983
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)