เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง


ศบอ.เชียงคำ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสัญจร โดยมาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ณ ศบอ.เกาะคา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ดิฉันพร้อมด้วยทีมงานศบอ.เกาะคา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนกับศบอ.เชียงคำ จ.พะเยา ท่านผอ.วิลาวัลย์ ไชยมงคล พร้อมทั้งทีมงานจำนวน 19 คน ได้มาเรียนรู้โดยการฝึกปฎิบัติจริง ในเรื่องการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ตาม Road Map กศน. เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กับทีมงานศบอ.เกาะคา

สืบเนื่องจากท่านผอ. วิลาวัลย์ ได้ไปชมนิทรรศการที่ทางศบอ.เกาะคาได้จัดในงานมหกรรมยกระดับประชากรวัยแรงงงาน ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2549  และได้มาเข้าห้องแนะแนวคลีนิคการเรียนรู้การเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิต ที่ศบอ.จัดแนะแนว ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2549 โดยได้พาทีมงานมาด้วยกันทั้งหมด 4 ด้วยกัน ด้วยความที่สนใจในการปรับการเรียนการสอนของศบอ.เกาะคา จึงได้พาทีมงานทั้งหมดของศบอ.เชียงคำ มาเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงที่ศบอ.เกาะคาในครั้งนี้

ในวันนี้ดิฉันได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำงานของศบอ.เกาะคาที่ทำงานกับชุมชน โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ให้ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน และกำหนดกิจกรรมที่จะแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน จนได้เป็นแผนชุมชน แผนปฏิบัติการในการทำกิจกรรมร่วมกัน หลังจากนั้นดิฉันได้ให้ทางทีมงานศบอ.เชียงคำได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มได้ฝึกการจัดสร้างหน่วยการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิต นอกจากนั้นได้ฝึกการคำณวน เพื่อวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ ให้เป็นหมวดวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2544 

ทีมงานศบอ.เชียงคำทั้ง 4 กลุ่มได้เริ่มจากปัญหาความต้องการของชุมชนที่ตนเองเองได้ไปจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการ หน่วยการเรียนรู้ตามความต้องการของชุมชน จนสามารถนำเอาหน่วยการเรียนรู้นั้นมาคำณวน วัดผลประเมินผลได้ด้วยตนเองด้วยการทำงานในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม

จากการที่ศบอ.เชียงคำได้มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ โดยบุกลุยมาถึงเกาะคา จ.ลำปาง และมีความตั้งใจที่จะนำเอาสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนในวันนี้ไปใช้จริง ศบอ.เกาะคาได้เห็นความสำคัญจึงจะมอบหนังสือ "การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับการศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" ซึ่งดิฉันได้รวบรวม จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนทุ่งขาม และทีมงานศบอ.เกาะคา เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่สนใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้มีการศึกษาตลอดชีวิต ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดชุมชนเป็นฐาน จะจัดส่งไปให้กับทีมงานศบอ.เชียงคำ จำนวน 19 เล่มค่ะ ซึ่งศบอ.เชียงคำบอกว่าอยากได้เป็นคู่มือในการทำงาน และขอซื้อจำนวน 19 เล่มนั้น ตอนนี้เราไม่จำหน่ายให้ค่ะ ให้ฟรีเลยค่ะ เนื่องจากเห็นความตั้งใจจริงค่ะ เมื่อได้ทดลองดำเนินการในพื้นที่อำเภอเชียงคำแล้วผลเป็นอย่างไร ของท่านผอ.วิลาวัลย์และทีมงานได้เล่าให้ฟังบ้างนะคะ

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

24 พฤศจิกายน 2549

 

หมายเลขบันทึก: 63982เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2006 18:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤษภาคม 2012 02:51 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท