การเตรียมเอกสารและpowerpoint ในการนำเสนอการมานิเทศครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ตุลาคม 2560)

                      การเตรียมเอกสารและpowerpoint ในการนำเสนอการมานิเทศครั้งที่ 2

                    ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันจัดพิมพ์เอกสารและ powerpoint ตามหัวข้อการนำเสนอที่อยู่ในคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนิเทศครั้งที่ 2 เพื่อที่จะใช้ในการนำเสนอให้อาจารย์ในการนิเทศครั้งที่ 2

         ภาพการเตรียมเอกสารและpowerpoint ในการนำเสนอการมานิเทศครั้งที่ 2


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)