ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 20 ตุลาคม 2560)

วันที่ 20 ตุลาคม ช่วงเช้าของการฝึกงานเวลา 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์ทำความสะอาดภายในศูนย์ค่ะ

เวลาประมาณ 10.30 น.เราได้ช่วยพี่ๆที่ศูนย์เรียงสินค้าผลิตภัณฑ์ ก็จะมีข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมประทุม ปลายข้าว และกล้วยฉาบของชุมชน และพริกแกง เรียงเพื่อไว้จำหน่ายศให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ

เวลาประมาณ 15.40 น. เราได้ช่วยกันเก็บกระเบื้องที่นำไปตากแดดไว้เมื่อวานนำมาเก็บในร่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่จะเตรียมไปมุงหลังคาร้านขายของค่ะเมื่อเก็บเสร็จแล้วก็ช่วยกันนำใส่รถเข็นเพื่อนำไปเก็บไว้ในโกดังเก็บของเพื่อไม่ให้โดนฝนค่ะ


                                         ช่วยพี่ๆที่ศูนย์จัดเรียงผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นระเบียบ


                                                   ช่วยกันเก็บกระเบื้องที่ตากแดดไว้เมื่อวาน


                                                            ช่วยกันยกกระเบื้องใส่รถเข็น


                                            ช่วยกันนำกระเบื้องไปเก็บในโกดังเก็บของ


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)