การทำเอกสารประกอบโครงการและการลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐี (วันที่ 20 ตุลาคม 2560)

                        การทำเอกสารประกอบโครงการและการลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐี

                     ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดิฉันและเพื่อนร่วมทีมที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันจัดทำเอกสารประกอบโครงการ หนังสือขอความอนุเคราะห์ จากนั้นได้ปั่นจักรยานไปยังชุมชนบ้านโคกเศรษฐี เพื่อไปเชิญชาวบ้านให้มาเข้าร่วมในการจัดโครงการของกลุ่มดิฉัน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 และได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนผูกเชือต้นดาวเรืองไม่ให้ล้มบริเวณหน้าเจดีย์ทุ่งเศรษฐี หลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปยังที่พัก

                                              ภาพการลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)