บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่64 วันที่ 17 ตุลาคม 2560

    วันนี้ได้นั่งทำงานอยู่ภายในศูนย์ทั้งวันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)