การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 58)

17 ตุลาคม 2560 

ขนย้ายดอกไม้จันทน์จากอำเภอไปไว้ที่โรงเรียนวัดบ้านโป่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)