ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 18 ตุลาคม 2560)

วันที่ 18 ตุลาคม ช่วงเช้าของการฝึกงานเวลาประมาณ 08.30 น. เราได้ช่วยงานภานในศูนย์ เมื่อช่วยงานภายในศูนย์เสร็จแล้วเราก็ได้ทำตารางงบประมาณของโครงการว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ เพื่อเตรียมที่่จะให้อาจารย์มานิเทศน์รอบที่ 2 ค่ะ

เวลาประมาณ  12.30 น. เราได้ช่วยกันใส่ปุ๋ยต้นดาวเรืองและรดน้ำต้นดาวเรือง เมื่อเสร็จแล้วเราก็ได้ช่วยกันนำกระเบื้องที่เปื้อนไปล้างน้ำที่คลองเมื่อล้างเสร็จแล้วก็นำกระเบื้องมาผึ่งแดดให้แห้งค่ะ


                                                             ช่วยกันใส่ปุ๋ยต้นดาวเรือง


                                     ช่วยกันขนกระเบื่องเพื่อที่จะไปล้างน้ำทำความสะอาด


                                ช่วยกันล้างและขัดกระเบื้องให้สะอาดเพื่อนำกลับไปใช้งาน


                                ช่วยกันขนย้ายกระเบื้องขึ้นรถไถเพื่อนำกลับไปใช้งานที่ศูนย์


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)