การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่54

11 ต.ค. 60

                                               

                                                                               การทำตุ๊กตาผ้าขนหนูเป็นรูปสุนัข

                                               

                                                                                การทำตุ๊กตาผ้าขนหนูเป็นรูปหมี

         ในวันนี้เราได้ลงชุมชน ที่ชุมชนสวนตะไคร้มาสอนการทำตุ๊กตาผ้าขนหนูให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจในการทำ เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับตนเองและชุมชน และในวันนั้นเราก็ได้ให้ผู้ที่เข้ามาสนใจการทำตุ๊กตาได้ลงทะเบียนและสมัครเป็นผู้เข้าร่วมโครงการในการทำตุ๊กตาผ้าขนหนู

                                              ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

           จากที่เรารอผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจมาเราก็เริ่มอบรมพูดคุยกับผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจว่าเรามาทำโครงการมีจุดประสงค์และกระบวนการทำอย่างไรเราชี้แจ้งและแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นการเข้าใจตรงกัน จากนั้นเราก็สอนการทำตุ๊กตาผ้าขนหนูโดยในวันนี้เราสอนการทำตุ๊กตาผ้าขนหนูเป็นสุนัข และหมี

                                               ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

         นอกจากผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราก็ยังมีเด็กและเยาวชนในชุมชนที่รู้ข้าวว่าเราจะมาสอนการทำตุ๊กตาผ้าขนหนูก็ได่เข้ามาร่วมทำในกิจกรรมของโครงการเราด้วย

        จากการพูดคุยของผู้สูงอายุผู้สูงอายุยุบอกว่า " มันทำไม่ยากและมีความเพลิดเพลินสนุกและดีใจที่เราได้เข้ามาสนใจกลุ่มผู้สูงอายุ ได้ออกมามีกิจกรรมกรรมกับเพื่อนบ้านมาขึ้นพบปะพูดคุยมีความสุขและอยากให้เราได้ลงมาสอนแบบนี้บ่อยเพื่อที่จะได้มีอาชีพเสริมและไม่เหงาอยู่บ้าน " 

                                            ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระร้า

         ในการทำตุ๊กตาผ้าขนหนูเป็นรูปหมีและสุนัขเรานั้นได้ดูวิธีการสอนโดยการเรียนรู้จากการดูยููปและได้ฝึกทำ เพราะเราตั้งใจที่จะไปสอนผู้สูงสูงอายุเองเพื่อเป็นการประหยัดในการจ้างวิทยากรมาสอน และเป็นการเรียนรู้เพิ้มเติมให้กับตัวเองซึ่งเราเองก็ทำได้อีกอย่างในการทำผ้าขนหนูในแต่ละตัวแต่ละอย่างนั้นมันไม่ยากถ้ามีความตั้งใจเราก็จะทำมันออกมาดี          

                                           ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระร้า

                                             ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระร้า

                                            ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระร้า

         จากที่เราสาธิทการทำตุ๊ดตานั้นเราได้มีสื่อการสอนและอุปกรณ์มาให้ดูเผื่อว่าผู้ที่สนใจจะได้ถ่ายรูแและทำความเข้าใจมากกว่าเดิมและนไปเป็นตัวอย่างในการเลือกลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อมาฝึกและทำ

                                          ภาพถ่ายโดย นางสาว จินตนา แก้วระร้า

                                                                ภาพถ่ายโดย นาย เอกรินทร์ สีเอก

           ในการฝึกการทำตุ๊กตาผ้าขนหนูในครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราต้องใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้ว่าเราไม่เคยทำมาก็ตามถ้าเรามีความพยายามและตั้งใจกับมะบสิ่งที่เราได้ตอบรับกลับมามันจะออกมาดีเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)