บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 63 วันที่16 ตุลาคม2560

    วันนี้ในช่วงเช้าเราได้ช่วยกันปลูกต้นกล้วยบริเวณภายในศูนย์ปลูกพืชที่กินและกินที่ในสิ่งที่ปลูกในช่วงบ่ายได้ทำงานกลุ่มค่ะ


        (นำหน่อกล้วยลงไปปลูก)


      (และนี่คือผลงานของเรา)


     (ชั่งไฟประจำกลุ่ม ซ่อมเครื่องปั๊มนน้ำ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)