กล้วยไม้

จิระพล
Product Champion

กล้วยไม้

ความสำคัญ กล้วยไม้เป็นพืชส่งออกที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้กล้วยไม้เป็นหนึ่งในสี่ของพืช Product Champion เนื่องจากเป็นพืชที่ทำรายได้สูงและปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลการส่งออกกล้วยไม้ที่มีใบรับรองปลอดศัตรูพืชของงานมาตรฐานและบริการตรวจพืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ในปี 2543 มีมูลค่า 1,765 ล้านบาท และในปี 2544 มีมูลค่าสูงขึ้นเป็น 1,806 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ญี่ปุ่น อิตาลี และอเมริกา

ปัญหาของพืช ข้อจำกัดและโอกาส

ปัญหาเพลี้ยไฟ ในการส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยในบางช่วง เกษตรกรขาดความรู้ในการดูแลรักษาและจัดการสวนที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำมีการปนเปื้อนของโรคและแมลง และต้นทุนการผลิตสูง

ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาโรงเรือน การจัดการน้ำ การจัดการธาตุอาหาร การพัฒนาการบรรจุหีบห่อ ทำให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้ออกสู่ตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ องค์กรเกษตรกรยังไม่มีความเข้มแข็ง ทำให้ขาดความร่วมมือในการควบคุมคุณภาพ ปัจจัยการผลิต คุณภาพผลผลิต และปริมาณการผลิต

ขาดการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของท้องตลาด

มีการเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ผลผลิตจึงมีคุณภาพต่ำ

ขาดการเชื่อมโยงตลาดกับแหล่งผลิตและขนาดตลาดกลางมาตรฐานกล้วยไม้ ทำให้กล้วยไม้ที่ออกสู่ตลาดยังไม่มีมาตรฐานที่ดีพอ และราคาต่ำ ผู้ส่งออกบางรายมีการตัดราคากันเองเพื่อต้องการส่วนแบ่งในตลาด ทำให้ราคาส่งออกต่ำลง ค่าระวางขนส่งทางอากาศมีราคาสูงและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการส่งมาก (ตุลาคม -ธันวาคม)

วันนี้(1 ธ.ค.2549) ผมได้นำภาพตัวอย่างของกล้วยไม้มาเสนอ เป็นกล้วยไม้ในกลุ่ม Genus 'Cattleya' ชนิดใบคู่(Bifoliate Cattleya) ไม่ใช่ใบเลี้ยงคู่นะครับเพราะพืชในตระกูลกล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกล้วยไม้จะได้ทยอยนำมาเสนอในโอกาสต่อไป

... ...

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กล้วยไม้

คำสำคัญ (Tags)#ม.สงขลานครินทร์#kmclass

หมายเลขบันทึก: 63936, เขียน: 28 Nov 2006 @ 16:12 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • สวยจังเลยนะคะ
sunontinee
IP: xxx.24.18.212
เขียนเมื่อ 

น่าจะส่งรูปได้นะ  อยากเอากล้วยไม้ที่ปลูกไว้ให้ช่วยดูให้หน่อยว่าชื่ออะไร  มันใกล้ตาย เลยขอเขามาไว้ ตอนนี้ออกดอกสวยมาก บางต้น เพื่อนให้มา เพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกัน ได้มาอีกที สรุป สวยดี แต่ไม่รู้ชื่ออะไร  55555

น.ส.สุธนียา ดีดวงพันธ์
IP: xxx.7.145.46
เขียนเมื่อ 

คุณจิรศักดิ์มีโปรเจ็กกล้วยไม้มัย

น้องสนจัยเว็บไซต์ดอกกล้วยไม้

สนจัยที่อยากจะทำ

ขอบคุณนะค่ะ